fbpx

גורמי הצלחה קריטיים (CSF) ליישום מוצלח של שיתוף פעולה

בשיתוף פעולה באופן של שותפות פרטית-ציבורית, PPP, יש גורמים הכרחיים להצלחת הפרויקט, גורמים שיש למפות ולהכיר לעומק, בדיוק כפי שמכירים ומבינים את הסיכונים הכרוכים בכל פרויקט ופרויקט. אלו נקראים "גורמי הצלחה קריטיים", או Critical Success Factors (CSF). זהו מושג שמבוסס על מחקרים וניסיון ארוך שנים של פרויקטים משותפים, בעיקר פרויקטים שלא צלחו ונתקלו בקשיים. לא כל פרויקט של PPP היה פרויקט מוצלח, ובעשרות השנים בהן שיתוף פעולה מסוג זה מתקיים ברחבי העולם, פרויקטים רבים עוכבו, נעצרו, נדחו, לא הושלמו או בוטלו לחלוטין, לעיתים גם לאחר שהבנייה החלה בפועל. מחקרים שבוצעו על פרויקטים אלו הגיעו למסקנה שיש צורך במספר גורמים קריטיים להצלחת שיתוף פעולה בסדר גודל שכזה, וללא הבטחת תנאים ראשונים אלו יש סבירות לא מבוטלת ששיתוף הפעולה יתקל בקשיים שונים.

חשוב להדגיש כי גורמי ההצלחה הקריטיים שונים מהסיכונים איתם מתמודדים בשותפות מסוג זה, ולמעשה, ניהול נכון של סיכונים הוא רק אחד ממספר גורמי הצלחה קריטיים לשיתוף פעולה מוצלח. גורמי ההצלחה הקריטיים הם אלמנטים רחבים שנוגעים בחולשות פוטנציאליות של הצדדים בנוגע להיבטים מהותיים וחשובים בשותפות. גם בנושא זה, בדומה להיבטים רבים ושונים בשותפות מסוג PPP, כל פרויקט הוא ייחודי ולכן בכל פרויקט ובכל מדינה יש גורמים קריטיים אחרים להצלחת הפרויקט. לכן שלב זיהוי הגורמים הקריטיים לכל פרויקט ופרויקט הוא השלב המהותי ביותר שיש להתעכב עליו, יש לבחון את הפרויקט במבט רחב ולהבין מהם הגורמים הללו, ולאחר מכן למפות אותם ולבחון כיצד ניתן לשפר אותם לטובת הצלחת הפרויקט המשותף. עדיין, ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה נפוצים.

כדאיות כלכלית: זהו התנאי הבסיסי והמרכזי להצלחת שיתוף פעולה, ולמעשה זהו תנאי להצלחת כל פרויקט כלכלי באשר הוא. בפרויקטים של שיתוף פעולה מסוג PPP הכדאיות הכלכלית תלויה במספר גורמים, שאלו הם ביקוש המוצר או השירות לטווח ארוך, תחרות מוגבלת מפרויקטים אחרים, רווחיות מספקת של הפרויקט כדי למשוך משקיעים, תזרים מזומנים ארוך טווח וזמינות ארוכת טווח של ספקים הדרושים לתפעול ממושך. מכיוון שפרויקטים רבים מסוג זה מבוססים על הכנסות ישירות מהאוכלוסייה, לדוגמת כביש 6 במדינת ישראל בו גובים תשלום ישירות מהנהגים ללא מעורבות המדינה, תמיד יהיו סיכוני הכנסות שהמגזר הפרטי לא יוכל לשלוט בהם. בסופו של דבר, למרות קיומם של סיכונים פיננסיים, פרויקטים חייבים להיות מושכים וכדאיים לחברות הפרטיות כדי שיצלחו.

סביבת השקעות מיטבית: גורם זה מתייחס לנכונות וליכולת של משקיעים ומלווים במגזר הפרטי לממן ולפתח פרויקטים רחבים של PPP כתלות ישירה לסביבה הכלכלית שמספקת המדינה. היכולת של חברה לבנות תשתיות ציבוריות או לספק שירות יעיל תלויה מאוד בסביבה הפיננסית בה הפרויקטים פועלים. לדוגמה, הנכונות של המשקיעים יכולה להיות תלויה בגוף הציבורי, אם למשל המדינה או הרשות המממנת מציגה תנאי התקשרות או תשלום לא נוחים, או ידועה בשינויים פוליטיים תכופים שישפיעו על הפרויקט, כגון ארבע מערכות בחירות בשנתיים, משקיעים פרטיים לא ינהרו לממן פרויקטים בסביבה כזו. על מנת שפרויקט מסוג PPP יצלח יש הכרח לתנאים סביבתיים נוחים שימשכו משקיעים, או לפחות שלא ירתיעו אותם, בהיבטים פוליטיים, משפטיים, כלכליים ומסחריים. זה תפקיד המגזר הציבורי לפעול למימוש תנאים אלו ולבטל את חששות המשקיעים, ולכן סביבת השקעות המורכבת מהמדיניות הכלכלית של מדינה ויציבות כלכלית ופוליטית מהווה גורם הצלחה קריטי לפרויקטים של PPP.

בחירת חברה פרטית אמינה ובעלת יכולת מימוש: משתתפי המגזר הפרטי ממלאים תפקיד חשוב ביותר ביישום מוצלח של פרויקט PPP, וחברה שמתמודדת על מכרז של פרויקט מורכב חייבת גם לדעת כיצד להוציא אותו לפועל בצורה יעילה. לכן בחירת החברה המתאימה היא קריטית להצלחתו של כל פרויקט. המגזר הפרטי בשיתוף פעולה מסוג זה אינו חברה אחת בדרך כלל אלא חברת בת שנוצרה במיוחד לטובת הפרויקט ומאגדת בתוכה גופים פרטיים שונים ממגוון תחומים, מעין קונסורציום זכיינים שאמור להתמודד עם מורכבות הפרויקט. החברה אמורה לעמוד במספר משתנים, ואלו איתנות טכנית ופיננסית, יכולות ניהוליות חזקות, מבנה ארגוני יעיל, כישורי שותפות, ניסיון עשיר בניהול פרויקטים קודמים של PPP, משתתפים רב תחומיים וצוותים עם יכולת עבודה מוכחת. מצד המגזר הציבורי, מתפקידו ליצור הליך מכרז עם שיטת הערכת זכיינים מתאימה הכוללת קריטריונים להערכה, בכדי שניתן יהיה לוודא שהחברה שנבחרה למימוש הפרויקט היא גם חברה שיכולה להתמודד אתו בהצלחה.

תכנית כלכלית מקיפה וראויה: הצלחת פרויקט של PPP תלויה גם בתכנית פיננסית הכוללת מסגרת השקעות ותשואה שתוכננו היטב ועומדים בקריטריונים פיננסיים מוגדרים. ניתן לממן פרויקטים באמצעות מספר כלים פיננסיים שונים, כגון אשראי חוב, הון עצמי, הערבת מימון לקבלני משנה, אשראי מרוכשים, ערבויות מדינה או ערבים פרטיים. אך המימון לעולם לא מבוצע רק באמצעות כלי פיננסי אחד אלא כשילוב של כלים פיננסיים רבים, מה שיוצר תכנית כלכלית גדולה, מורכבת, שחייבת להיות תכנית מקיפה ורואיה כדי שפרויקט גדול של PPP יצליח.

הקצאת סיכונים הולמת באמצעות הסדרים חוזיים: זיהוי והקצאת סיכונים הם נושא חשוב מאוד ומהווה אחד מגורמי ההצלחה הקריטיים במימוש מוצלח של פרויקט PPP. הקצאת סיכונים וחלוקתם אמורה להיעשות בהסדר חוזי ברור ונהיר בנוגע לחלוקת הסיכונים. מחקרים קודמים על פרויקטים שלא צלחו מצאו כי זה אחד מהגורמים שהכשילו פרויקטים רבים, כאשר מתממש סיכון ויש אי הסכמה בין הצדדים לגבי מי אחראי עליו. לכן המשתתפים חייבים בתחילת הפרוייקט לזהות ולהבין את כל הסיכונים הפוטנציאליים בכדי להבטיח שהסיכונים מוקצים כראוי, ואף להיות מודעים להקצאת הסיכונים בין הצדדים שאמורה להתבצע בצורה ברורה ונהירה בחוזה ההתקשרות. לפיכך אחד מגורמי ההצלחה הקריטיים הוא יצירת חוזי חלוקת סיכונים רבים כאשר כל אחד מהם עוסק בתחום אחר, כגון הסכם זיכיון, הסכם בעלי מניות, הסכם אספקה, הסכם פעולה, וכדומה.

גורמי ההצלחה הקריטיים הם גורמים רחבים, מעין תנאים מקדימים שחייבים להתממש בכדי שפרויקט מורכב מסוג PPP יוכל לצאת לפועל בביטחון. ללא מילוי תנאים אלו, פרויקטים רבים בעבר "נתקעו", לעיתים עוד לפני שהחלו, מפני שאחד הצדדים לא לקח בחשבון היבט זה או אחר או גילה לאחר החתימה על החוזה כי התנאים לא מאפשרים מימוש מוצלח. פרויקטים אלו של שותפות הם עצומים בהיקפם ובתקופת ההתקשרות, ולכן חשוב מאד להבין את כל גורמי המעטפת המשפיעים על הפרויקט, גורמי ההצלחה  הקריטיים, ולהתמודד איתם לפני תחילת העבודות.

חופשה שנתית

חופשה שנתית תכליתו של חוק חופשה שנתית היא להעניק זמן לעובד לנוח, לנפוש, להתנתק משגרת העבודה היומיומית, לשנות אווירה ולרענן את כוחותיו. חוק חופשה שנתית

קרא עוד »
דילוג לתוכן