fbpx

דוחות שנתיים למס הכנסה – מה צריך לדעת

דוחות שנתיים למס הכנסה

דוחות שנתיים למס הכנסה, מרכזים בתוכם את כל המידע והמסמכים על ההכנסות החייבות וכן ההכנסות הפטורות של נישום. תשלומי המיסים ששילם, ניכויים וזיכויי מס שמגיעים לו ועוד. הנישומים שצריכים להגיד דוח שנתי למס הכנסה הם: בעלי עסק עצמאי שהנם בסטטוס של עוסק פטור או עוסק מורשה. אדם המחזיק מעל 10% ממניות של חברה. אדם שמקבל הכנסה משכירות מסחרי כמו: מחסן , משרד, חנות ועוד. מי שיש לו הכנסות המתקבלות משכר דירה למגורים והמחזור השנתי שלהם עולה על 338,000 ₪. 

 

מי עוד חייב בדו"ח שנתי?

בעלי הכנסות מחוץ לישראל אשר בשנת המס היו לו הכנסות מחו"ל או הכנסות כלשהן פאסיביות אשר הסכומים שלהם לא עולים על 338,000 ₪ ברוטו בשנה. אדם אשר קיבל הכנסות מריבית מעל 645,000 ₪. בעלי נכסים מחוץ לישראל אשר החזיקו בנכסים שערכם לסוף שנת המס מסתכם מעל 1,878,000 ₪. 

חייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה גם מי שיש להם יתרות בבנקים מחוץ לישראל, אשר מחזיקים בשנת המס בבתי השקעות בחו"ל או בבנקים נכסים כמו מזומנים, מט"ח, אג"ח ומניות בשווי מעל 1,878,000 ₪. חייב בדו"ח שנתי גם מי שמבצע פריסה של מענק פרישה, אשר פרש מעבודתו בשנת המס וקיבל מענק פרישה, חייב בהגשת דו"ח על שנות הפריסה. 

 

דוחות שנתיים למס הכנסה – מה כולל הדו"ח השנתי?

דוחות שנתיים למס הכנסה, כוללים  את ההכנסות החייבות בדיווח וכן את המקור שלהן. הכנסות מקצבאות מעסק, ממשכורות, ביטוח לאומי, דמי אבטלה, לידה, מילואים ועוד. רווחי הון, הכנסה משכירות דיבידנדים וריביות. 

עוסק מורשה חייה להגיש דו"ח למס הכנסה. זו יכולה להיות חברה, שותפות או אדם עצמאי. את הדו"ח מגיש בשמו רואה החשבון למס הכנסה. המועד להגשת הדו"ח הוא בדרך כלל בחודש מאי ומי שמגיש אותו באופן מקוון חייב להגיש אותו עד סוף חודש יוני.

יש ולפעמים לא מצליחים להגיש את הדו"ח בזמן, ואז אפשר לבקש ברשת אורכה ממס הכנסה להגיש אותו באיחור. יועצי מס ורואי חשבון דואגים לקבלת אורכות שנתיות עבור לקוחותיהם להגשת הדוחות השנתיים.

החל משנת 2008 כל מי שחייב להגיש דו"ח שנתי, מגיש אותו רק לאחר שהוא שודר לרשויות המס באופן מקוון דרך האינטרנט באתר של מס הכנסה. 

ראו עוד: משרד רואי חשבון | ייעוץ מס | חשבות שכר | גישור ובוררות 

דוחות שנתיים למס הכנסה
דמי מחלה

דמי מחלה

תשלום עבור ימי מחלה סעיף 2 לחוק דמי מחלה קובע את התשלום עבור דמי מחלה אשר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו,

קרא עוד »
דילוג לתוכן