fbpx

מיתון סיכונים בפרויקטים של PPP

פרויקטים של שיתוף פעולה בצורה של שותפות פרטית-ציבורית, PPP, בדרך כלל כרוכים בסיכונים רבים יותר מאשר בשיתוף פעולה נקודתי בין הרשות הפרטית והציבורית. זאת מכיוון ששיתופי פעולה אלו כוללים תקופות זיכיון ארוכות בהן דברים רבים יכולים להשתבש, בעלי עניין רבים המתקשרים בשיתוף פעולה, ויש כסף רב המעורב בפרויקטים אלו. למרות שבתחילת כל פרויקט יש לבצע מיפוי סיכונים והקצאת סיכונים לצדדים שיכולים להתמודד איתם באופן הטוב ביותר, ברור כי תמיד יהיו סיכונים ותמיד יהיו אפשרויות למימושם. המטרה היא להבין כיצד ניתן לנהל את הסיכונים, למתן אותם, להפחית את ההסתברות להתרחשותם עד לרמה מקובלת ולהבין כיצד להתמודד איתם בהצלחה כאשר הם מתממשים. ישנן מספר אסטרטגיות למיתון סיכונים, כאשר בדרך כלל אסטרטגיות אלו מוגדרות באופן ברור בחוזה או בצורות ערבויות כלשהן הניתנות על ידי אחד מהצדדים. מפני ששיתופי פעולה מסוג PPP הם שונים מאד וכל פרויקט הוא למעשה ייחודי, יש מגוון רב של טכניקות למיתון הסיכונים השונים. אך גם כאן ניתן להצביע על מספר אסטרטגיות מיתון נפוצות לסיכונים כלליים.

האסטרטגיות המרכזיות למיתון סיכונים בשיתוף פעולה בצורה של PPP הן אסטרטגיות שעושות שימוש בכלים פיננסיים. אלו לא נוגעות רק בסיכונים הכלכליים אלא רבים מהסיכונים האחרים הקיימים מתורגמים לכדי סיכונים פיננסים, מפני שבסופו של דבר כל התממשות סיכון מובילה לנזק המתורגם להפסד כספי למי מהצדדים. יש מגוון רחב של מכשירים וכלים פיננסיים דרכם פותחו אסטרטגיות וטכניקות להפחתת סיכונים היכולים להיות זמינים ממגוון חברות כלכליות או גופים שלישיים, גופים ציבוריים או הגופים הפרטיים העוסקים בפרויקט. אלו יכולים להיות ערבויות, ביטוחים, העברת כספים או סיכונים לצדדים שלישיים באמצעים שונים, ועוד.

אחד מהכלים המרכזיים למיתון סיכונים הוא ערבויות אשראי. אלו ערבויות שנועדו לכסות הפסדים במקרה של מחדל כלשהו, ללא קשר לסיבתו או מקורו, והן נועדו לכסות את כל סוגי הסיכונים בין אם אלו סיכוני בניה, סיכונים פוליטיים, סיכוני תכנון, ללא כל אבחנה. בדרך כלל סוגים אלו של ערבויות הן חלקיות, כלומר, הן נועדו לכסות התממשות נזק עד תקרה קבועה מראש. בנוסף ישנן גם ערבויות אשראי יצוא שנועדו לכסות נזק שנגרם מקשר בין הנזק הכלכלי לבין תלות בייצוא סחורות או שירותים. אסטרטגיות אלו נועדו להתמודד עם שינויים פוליטיים או שינויים בשוק הגלובלי ואף מול תחרות מסחרית. ישנן גם ערבויות מסוג אחר, ערבויות פוליטיות, שניתנות בדרך כלל על ידי הגוף הציבורי לגוף הפרטי ונועדו להתמודד עם מימוש סיכונים פוליטיים כגון חקיקה חדשה או רגולציה מחמירה שתפגע בהכנסות הגוף הפרטי. במקרים אלו, עם התממש הסיכון הגוף הפרטי מקבל את מלוא הסכום הופסד, אך רק אם הגורם להפסד הוא גורם פוליטי שהוגדר מראש בחוזה בין הצדדים.

אחד מהכלים הפיננסיים הנוספים הנפוצים מאד באסטרטגיות למיתון סיכונים הוא ביטוח. ניתן לבטח כל היבט באמצעות גוף שלישי, חברת ביטוח או כל חברה פיננסית שרוצה בכך, שלוקחת על עצמה את הסיכון ואת האחריות להתמודדות אתו עם מימושו. סוגי הביטוח הם רבים ושונים, אך בדרך כלל אלו מספקים סכום עד תקרה מסוימת של תשלום בתנאים מוגדרים וברורים לצדדים. מחקרים רבים שבחנו מספר רב של פרויקטים בעולם מצאו כי זו השיטה המרכזית להתמודדות עם סיכונים בפרויקטים מורכבים של PPP.

בנוסף לאסטרטגיות מיתון סיכונים שעושות שימוש בכלים פיננסיים, יש גם אסטרטגיות נוספות להתמודדות בפרויקטים של PPP. כך למשל בהתמודדות עם סיכוני בניה ניתן לעשות שימוש באסטרטגיה שנועדה לא לפצות את הצדדים על הנזק אלא כדי לקדם את המטרה, למנוע פגיעה בבניה, להיצמד ללוחות הזמנים ולפעול כדי שאיכות הבניה תהיה אופטימלית. לכן יש אסטרטגיות שאמנם כוללות מרכיבים כספיים מפני שיש צורך להשקיע כסף נוסף בהתממשות הסיכון, אך אלו כוללות שימושים לא כלכליים כגון מעבר לקבלני משנה מיועדים או החלפת הקבלן המבצע. אסטרטגיות נוספות למיתון סיכונים נוגעות ביכולת לשנות את החוזה ואת התנאים בו כדי להפחית את הפגיעה. כך למשל במקרים בהם יש שינויים פוליטיים, שינויים מקרו-כלכליים, או כל שינוי אחר, ניתן לשנות את תנאי ההתקשרות בחוזה בהתאם לתנאים החדשים שנוצרו כדי למתן את הפגיעה. אסטרטגיות נוספות למיתון סיכונים הן חלוקה ופיזור סיכונים. כך למשל אם על הגוף הפרטי יש אחריות לסיכון בנושא הבניה, הוא יכול להעביר את הסיכונים הללו למספר חברות בת ובכך לפזר את הסיכון לגורמים קטנים יותר שניתן להתמודד איתם ביתר קלות. פיזור סיכונים יכול להיות גם כלי להתמודדות עם סיכונים פיננסיים, לדוגמה באמצעות קביעת מנגנוני תשואה המורכבים ממספר מרכיבים, כדי שפגיעה במרכיב אחד של התשואה לא יפגע במרכיב האחר. כך גם אם הסיכון יתממש פגיעתו תהיה פחותה.

עדיין חשוב להבין כי פרויקטים שונים ורבים יכולים להוביל למנגנונים שונים למיתון סיכונים וישנן אסטרטגיות יצירתיות להתמודדות עם הסיכונים הקיימים. ברור כי ניהול סיכונים ואסטרטגיות למיתון סיכונים כרוכים בכסף, בין אם בשל הפסד כספי כתוצאה מהתממשות הסיכון או הצורך בהשקעה כספית כדי להתמודד עם התממשות סיכון. כמו כן, ברור כי האפשרות המועדפת של ערבויות וביטוח, שהוא העברת הסיכון לצד שלישי, מהווה אפשרות נוחה ועדיפה על הצדדים. לכן אין ספק כי אסטרטגיות פיננסיות המתרגמות את הנזק הנכרך בסיכון לכסף ומפצות עליו בסכום שנקבע מראש מהוות המנגנון המועדף על הצדדים.

דילוג לתוכן