fbpx

פתיחת עוסק מורשה – תשאיר את העבודה למקצוענים

פתיחת עוסק מורשה – רק אצל רואה חשבון

עוסק מורשה הוא הגדרה של עצמאי או בעלי עסקים קטנים לעניין מע"מ והיא אחת מחייבת את מי שנכנס להגדרה של חייב במע"מ על פי החוק. עוסק מורשה הוא עצמאי אשר מחזור העסקאות שלו גבוה מהתקרה אשר נקבעה למי שהוא עוסק פטור ואשר עוסק במקצוע חופשי המחייב אותו  לשלם מע"מ: כמו למשל פסיכולוגים, רואי חשבון, וטרינרים ועוד.

כל מי שעוסק במקצוע חופשי מחויב ברישום כעוסק מורשה, ואינם יכולים להירשם כעוסק פטור גם אם מחזור ההכנסות שלהם הוא נמוך מהתקרה המחייבת את העוסק מורשה. 

עוסק מורשה חייב לשלם מע"מ בכל עסקה שהוא עושה ולקבל מע"מ מכל מה שהוא משווק או נותן או מוכר. הוא חייב להנפיק חשבוניות מס, ולדווח על בסיס דו חודשי או חודשי (תלוי בהיקף ההכנסות שלו) דו"ח למע"מ.

פתיחת עוסק המורשה מומלץ לעשות רק במשרד רואי חשבון מקצועי. 

 

מה כולל הדו"ח למע"מ

הדו"ח למע"מ כולל את סך מחסור העסקאות לאותה תקופה קרי- חודש או חודשיים. כמה מע"מ נגבה בגין עסקאות אלה וכמה מע"מ שולם על הוצאות סך המע"מ שישולם (מס תשומות) הוא ההפרש הגבוה בין ההוצאות וההכנסות. 

אם הנישום לאחר קיזוז המע"מ קיבל יותר מע"מ מאשר סך ההוצאות שלו, הוא צריך להעביר את המס הזה דרך רשויות המע"מ אל האוצר. זה יהיה ההפרש בין מה שנגבה בין המע"מ שהתקבל והמע"מ על ההוצאות. אם המע"מ ששילם הנישום גבוה יותר מזה של העסקאות, הוא יקבל החזר על ההפרש.

אם עשיתם פתיחת עוסק מורשה במשרד רואי חשבון הם כבר יבצעו עבורכם את הדוחות למע"מ. 

 

מי פטור מתשלום למע"מ

תקרת מחזור העסקאות השנתי משתנה ואם לנישום יהיה מחזור עסקאות פחות מההגדרה של עוסק פטור, הוא יהיה פטור מהגשת תשלומי למע"מ. רואה החשבון הבקיא בתחום זה מסביר כי  כאשר יגיע מחזור העסקאות לסכום החייב במע"מ יש להירשם בתור עוסק מורשה. 

עוסק פטור לא מוציא חשבוניות מס אלא רק קבלות ולכן הוא גם לא יכול לקזז מס תשומות בגין ההוצאות שלו. 

ראו עוד: משרד רואי חשבון | ייעוץ מס | חשבות שכר | גישור ובוררות 

עוסק מורשה
העסקת עובדים זרים - תנאי העסקה ודברים חשובים

העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים זרים – תנאי העסקה העסקת עובדים זרים בישראל- עובד זר זכאי לאותם תנאי העסקה להם זכאי עובד ישראלי. בנוסף על תנאים אלו, לעובד

קרא עוד »
דמי מחלה

דמי מחלה

תשלום עבור ימי מחלה סעיף 2 לחוק דמי מחלה קובע את התשלום עבור דמי מחלה אשר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו,

קרא עוד »
דילוג לתוכן