fbpx

מס הכנסה

מס הכנסה

מס-הכנסה הינו המס המוטל על כל הכנסה שאתם מרוויחים במהלך שנת המס. המס נגבה על פי העיקרון שמי שמרוויח יותר כסף נדרש לשלם למדינה יותר מיסים על מנת שהמדינה תוכל לדאוג לכל אזרחיה. לדוגמא אם הרווחתם אלף שח. לא תשלמו מס מכיוון שההכנסה שלכם נמוכה, אבל אם הרווחתם מאה אלף שח תשלמו למדינה מס בסך של כמה אלפי שקלים. ככל שתרוויחו יותר אחוז המס יהיה גבוה יותר. לפי עיקרון זה פועלת המדינה על מנת שהעשירים ישלמו יותר מיסים מהעניים. מס ההכנסה נחשב למס פרוגרסיבי כאמור מס שעולה ככל שעולה ההכנסה החייבת במס של האדם.

מהן מדרגות מס ?

מדרגות מס הן סכום המתעדכן בכל שנה ולפיו נקבע מס ההכנסה בהתאם לגודל ההכנסה וגם לנתונים נוספים. מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית.
הכנסות של אדם החייבת במס לאחר קיזוז כל הניכויים והפטורים מחולקת לשכבות. על כל שכבה מוטל שיעור מס שונה. השכבות האלו הן מדרגות המס.

שיעורן של מדרגות המס מתעדכן ומשתנה משנה לשנה. העיקרון המנחה הוא הגדלת שיעור המס תוך הקפדה על מצב בו הברוטו משקף את הנטו. כלומר מי שמרוויח יותר בברוטו ירויח יותר גם בנטו.
קיימת הבחנה נוספת בין הכנסה מיגיעה אישית כלומר עבדותו האישית של אדם. לבין הכנסה ממקור שאינו יגיעה אישית כגון השכרת דירות, מדרגות המס וגם שיעורי המס הם שונים בין שני סוגי הכנסות אלו.

מהו החזר מס הכנסה ?

כדאי לדעת שניתן לקבל החזר מס למי ששילם סכום גבוה מידי. כל עובד ששילם סכומים למס-הכנסה יותר ממה שהיה אמור לשלם על פי החוק זכאי להחזר מס. ניתן לבקש את החזר המס עד שש שנים לאחר סיום שנת המס אשר עליה אתם מבקשים את ההחזר. כאשר מקבלים החזר מס, מתווספים אליו הפרשי הצמדה וריבית.

הסיבה למצב של החזר מס נוצרה עקב חישוב המס במהלך שנת המס, בזמן זה לא נלקחים בחשבון נתונים שונים המשפיעים על חישוב המס. המס הנגבה מעובד מחושב על בסיס שנתי, כלומר לפי סך כל ההכנסות שהיו לו בשנת המס. בפועל מנוכה בכל חודש, בתלוש השכר, מס ההכנסה מהשכר שלו .זהו ניקוי במקור. המחושב על בסיס משוער לגבי הכנסתו של העובד במהלך כל השנה. בסוף שנת המס לעיתים יתכנו פערים בין הסכום המדויק של ההכנסה השנתית לסכומים שנוקו במהלך השנה על פי הכנסה משוערת.

דילוג לתוכן